Randfontein CC vs JCC (Prem)

Randfontein CC vs JCC (Su-1)